* biên dịch bởi Lê hoàng thạch*

PRIX GAIA là một giảo thưởng danh giá về đồng hồ, được trao hàng năm bởi bảo tàng quốc tế về kĩ nghệ đồng hồ La Chaux De Fond. Giải thưởng này có ý nghĩa rất đặc biệt dành cho những nhà chế tạo đồng hồ sáng tạo và dũng cảm, tôn vinh những cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp đồng hồ. Nó được trao hàng năm tại một bữa tiệc vào tháng 9. Sau đây là danh sách các loại giải qua từng năm :

THỢ THỦ CÔNG – TÁC PHẨM

Lauréats Gaia 2017

TINH THẦN KINH DOANH

LỊCH SỬ – NGHIÊN CỨU

dưới đây là vài hình ảnh cho anh em xem 

Lauréats Gaia 2017

Beat Haldimann Gaia-Award 17.9.2009

Để lại ý kiến của bạn cho người sau nhé!